Back to top

Clubs hoofdklasse

Clubaflopend sorteren Clubnaam
Botopasi Sport Vereniging Botopasi
Deva Boys Deva Boys
Inter Moengotapoe Inter Moengotapoe
Leo Victor Leo Victor
Robin Hood Robin Hood
SCVS Takdier Boys SCVS Takdier Boys
SV Excelsior Sporting Voetbal Excelsior
SV Nishan 42 SV Nishan 42
SV Notch Sporting Vereniging Notch
SV Transvaal Sport Vereniging Transvaal
Voorwaarts Sport Vereniging Voorwaarts
WBC Walking Boys Company