In het kader van deze Nations League wedstrijden heeft de CONCACAF de SVB velden, voorzieningen en accommodaties van het Andre Kamperveen en het Essed stadion geinspecteerd. Nagegaan werd of die voldoen aan de CONCACAF voorwaarden die gesteld worden voor de Nations League wedstrijden.
Er zullen twee grote investeringen gepleegd worden om op die manier te trachten om voor dit jaar respijt te krijgen nl.:
  1. Bouw van een Tribune aan de oostzijde van het Essed stadion (met 800 – 1000 zitplaatsen), met daaronder alle minimumvereisten die de FIFA stelt aan ruimtes voor spelers, officials, medici en anti-doping testen. Verder de plaatsing van een stadion klok en de renovatie van de oude tribune welke tevens van stoelen voorzien zal worden. Oplevering eind september 2018. Het Projectvoorstel “Renovatie en Nieuwbouw Essed Stadion”  ter waarde van 1,042,991 USD is op 17 April 2018 goedgekeurd door de FIFA.
  2. Verlichting AK zal gebracht worden van 145lux naar 1200lux. Kosten hiervan van zijn 709,000 USD. De verlichting en back-up aggregaat dienen opgeleverd te worden op 1 juni 2018.
Investeringen in het AK en Essed stadion