Ambassadeur Gilbêrt van Lierop overhandigd jeugdvoetbal tenues aan SVB

De Ambassadeur van Suriname in België, de heer Gilbêrt van Lierop heeft in samenwerking met Club Brugge een donatie gedaan aan de Surinaamse Voetbal Bond.
Deze geste geschiedde in de vorm van enkele complete tenues ten behoeve van de jeugd voetballers.

Bij deze gelegenheid was ook mevrouw Themen Maria van de organisatie Belvosur aanwezig.

Volgens de ambassadeur zijn er diverse mogelijkheden aanwezig om op zowel sport, sociale en maatschappelijke gebieden een bijdrage te leveren.

Zo heeft de voorzitter van de SVB, de heer Krishnadath toegelicht met welke jeugdvoetbal projecten de bond thans bezig is, waarbij de ondersteuning van partners in welke vorm dan ook welkom is. Zeker gelet op de verdere aanpak van de regionale ontwikkeling met talent identificatie en ontwikkeling als belangrijke pijlers.
Ten slotte bedankte de Voorzitter Krishnadath de ambassadeur en Club Brugge voor de geste.

De ambassadeur heeft beloofd alles in het werk te stellen om de samenwerking met donateurs, clubs en de Belgische Voetbal Bond verder gestalte te geven.

P