De FIFA Financial Governance & Management workshop in Nassau, Bahamas.

De FIFA houdt in navolging van de onlangs gehouden FIFA Forward Programme Workshop, waarbij zij     voortdurend steun biedt aan de voetbal ontwikkeling van haar lid organisaties, van 18-19 december 2023 een Financial Governance & Management workshop in Nassau, Bahamas.
Tijdens dit tweedaags seminar zullen fundamentele onderwerpen noodzakelijk voor het efficiënt beheren van dit financieel ondersteuningsprogramma waaronder Financial Management and controle, Financial Planning and Budgetting, Auditor Central Review en Accounting Systems aan de orde komen.
De workshop biedt aan lid organisaties de mogelijkheid bilateraal overleg te voeren over specifieke kwesties en uitdagingen de bond rakende waarbij stappen zullen worden uitgezet voor het uitputten van alle mogelijke ondersteuning vanuit de FIFA om de gestelde doelen te realiseren en activiteiten uit te voeren.
De Surinaamse Voetbal Bond wordt tijdens deze workshop vertegenwoordigd door General Secretary Mitchell Kisoor en Finance Manager Ratna Sewradj die op 20 december 2023 vanuit de Bahamas zullen wederkeren.
P