DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME | SPEAKING NOTES

100 jaar Surinaamse Voetbal Bond d.d. 1 oktober 2020
First Lady,
Vice-President,
Ministers,
Bestuur van de Surinaamse Voetbalbond,
Dames en Heren,

• Vandaag bestaat de Surinaamse Voetbalbond 100 jaar. Dat is een mijlpaal. Een bijzondere dag voor de sport in Suriname in het algemeen, en voor het Surinaams voetbal in het bijzonder.
• In honderd jaar zijn bedrijven ontstaan en verdwenen. In honderd jaar zijn organisaties opgezet en ze bestaan niet meer.
• Zelfs onze Republiek, viert aanstonds haar 45 jaar bestaan. Dat geeft aan hoe lang 100 jaar is.

Een eeuw.
• Het is daarom goed een ode te brengen aan de oprichters en bestuurders van de SurinaamseVoetbal Bond en haar leden, die ondanks moeilijke jaren die Suriname, maar ook de Surinaamse Voetbal Bond beslist zal hebben gehad de afgelopen 100 jaren, dat de organisatie middels goed bestuur in stand is gebleven.
• 100 jaar, dat verdient een bijzondere viering. Wij hadden ons gereed gemaakt om uw eeuwfeest uitbundig en spectaculair te vieren. Er stond met de ingebruikname van het Franklin Essed Stadion, ook een interland op het programma.
• Helaas zijn wij geconfronteerd met de realiteit van Covid 19. Dat betekent dat we de viering van uw honderdjarig bestaan binnen de beperkingen van Covid zullen moeten vieren. • Maar Covid legt niet alleen beperkingen op de viering van deze bijzondere dag. Ook het voetbal is geraakt door Covid.
• Het afgelopen jaar heeft het Surinaamse voetbal bijzondere prestaties geleverd. Eén mijlpaal is de historische plaatsing voor de CONCACAF Gold Cup van 2021, tijdens de 2019-2020 CONCACAF Nations League.
• Binnen de Nations League is tot nu toe een van onze Surinamers topscorer, Gleofilo Vlijter. De finalerondes van dit toernooi zijn door Covid 19 uitgesteld.
• Covid heeft een daarmee een grote impact op de voortgang van de voetbalsport. Tegelijkertijd proberen we om binnen de kaders van het nieuwe normaal de voetbalsport doorgang tel aten vinden.
• Zo is met het oog op de internationale wedstrijden die in de planning staan op de kalender van de FIFA en de CONCACAF en het WK, speciaal voor de SVB Nationale Voetbal Herenselectie, in samenwerking met de Minister van Volksgezondheid een speciaal Covid protocol ontwikkeld.
• Het is noodzakelijk dat de trainingen zo spoedig mogelijk worden opgestart en gefaseerd zullen worden opgebouwd.
• Binnen deze Regeringscoalitie, staat sport en ook topsport, hoog op de politieke agenda.

Zoals u inmiddels weet, is deze coalitie gebaseerd op de principes van eenheid. En sport is bij uitstek een middel, dat mensen verbindt.
• Het zou toch geweldig zijn, als we, samen als Surinamers, uit alle geledingen, alle etnische groepen, alle religieuze groepen, arm en rijk, jong en oud, samen bijeenkomen, en samen ons nationaal team vanuit deze plek kunnen ondersteunen, eendrachtig.
• Dat we als Surinamers samen in spanning zijn, dat wij Surinamers de wedstrijd winnen, samen de strijd leveren tegen de tegenstanders. Dat we ónze spelers hartgrondig ondersteunen.
• Dat, dames en heren, is de kracht van sport, de kracht van voetbal: verbinden van onze burgers, het bevorderen van eenheid binnen de samenleving. En dat is primair, waarom sport hoog op de politieke agenda staat. Omdat wij als Regering ervoor staan dat wij alle Surinamers met elkaar willen verbinden – dat we groeien naar een eendrachtig volk. Bij het bereiken van grote hoogtes binnen de voetbalsport wordt het eenheidsgevoel en de trots van de samenleving aangewakkerd.
• Sport bevordert ook een gezonde leefstijl. Sporten is gezond! Een gezonde geest en een gezond lichaam gaan hand in hand.
• En we hebben alle energie nodig, om dit land weer op te bouwen. Om ons samen door de verschillende crisis heen te loodsen, de financiële crisis, de Covid crisis, de armoede in de samenleving.
• Sport bevordert de sociale cohesie en burgerparticipatie – en draagt daarmee bij aan het leiden van de bevolking door de crisis.
• Daarnaast is de sport, voor degenen die talent hebben en de juiste vorming krijgen, ook een stepping stone: een kans naar de professionele wereld en daardoor vormt de SVB een luik voor onze sporters, om een bestaan te ontwikkelen en daarmee hun sociale- en familie omgeving op te trekken
naar grotere maatschappelijke hoogten.
• Het is tegen al deze achtergronden dat de Regering de voetbalsport in het algemeen en uw organisatie in het bijzonder een bijzonder warm hart toedraagt en ondersteunt.
• De Regering ondersteunt uw streven om deel te nemen aan de kwalificatiewedstrijden van het WK, en uw voornemen om daar als winnaar uit de bus te komen zodat u kunt deelnemen aan het wereldkampioenschap in 2022 in Qatar.
• Ik kan u zeggen, dat dat niet alleen een droom is van u, maar ook een droom van ons als Regering en een droom van deze hele samenleving.
En als we het juiste beleid erop loslaten, als we hard werken, en als we alle beschikbaar talent bundelen, dan kan deze droom binnen ons bereik komen. Dat Suriname weer participeert op een wereldkampioenschap voetbal.
• We zullen in dat kader wel moeten nagaan in hoeverre we de pool van beschikbaar talent kunnen vergroten, in het Surinaams belang.
• Er zal daarom door de Regering een ontwerpwet worden ingediend op grond waarvan buitenlandse topsporters van Surinaamse afkomst, die zich verdienstelijk willen maken voor het Surinaams belang, en voor Suriname willen uitkomen in internationale competities, van rechtswege de Surinaamse nationaliteit verkrijgen.

• Dit is al hele lange tijd een grote wens van de Surinaamse Voetbal Bond. De Regering erkent dat ons land hier heel veel voordeel aan kan hebben en wij zullen daarom, in het Surinaams belang, deze wet zo snel mogelijk aanbieden aan het parlement.
• De Surinaamse Voetbal Bond heeft ook de wens uitgesproken dat de Regering de 20% vermakelijkheidsbelasting op toegangskaarten aanpast, speciaal om de voetbalsport te bevorderen.
• Hierbij zeg ik u ook toe dat deze Regering de opties en de mogelijkheden gaat bekijken om de vermakelijkheidsbelasting anders te structureren.
• Voorts heeft de Surinaamse Voetbalbond een beroep gedaan op deze Regering om het project voor de bouw van een nieuw André Kamperveen Stadion te ondersteunen.
• De regering van India heeft toegezegd via een creditline te willen bijstaan met de financiering. Inmiddels heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking het traject om deze credit line aan te spreken voor de bouw van het nieuwe
stadion opgestart en is het project ingediend. Ook dit is een project dat binnen deze Regeerperiode zal moeten zijn gerealiseerd.
• In de afgelopen honderd jaren heeft de Surinaamse Voetbalbond met haar werk spelers van formaat afgeleverd die in het buitenland tot grote hoogte zijn gekomen.
• En ook op clubniveau heeft de Surinaamse Voetbalbond haar sporen verdiend binnen de regio, waar clubs als Transvaal, Robinhood, Leo Victor en Inter Moengo Tapoe, Suriname op positief op de kaart hebben geplaatst.
• Het is mij daarom een bijzonder genoegen om bij het honderd jarig bestaan van de Surinaamse Voetbalbond enkele leden, op voordracht van het bestuur van de Surinaamse Voetbalbond, te huldigen.
• De huldiging van deze leden is niet alleen vanwege het slechts honderd jaren bestaan van de Surinaamse Voetbalbond, maar eveneens in het kader van de sociaal maatschappelijk en economische rol, die deze organisatie vervuld heeft in de afgelopen 100 jaren.
• Met deze huldiging geeft de Regering haar erkentelijkheid te kennen voor het werk, dat is gedaan door de Surinaamse Voetbalbond.
• Sport heeft een sleutelrol in de ontwikkeling van onze samenleving en in het bevorderen van eenheid. Het verbinden van onze mensen, onze mensen, onze Surinamers.

• Dank voor uw aandacht. God zegene u, en God zegene de Republiek Suriname.

P