ONTERECHTE BESCHULDIGINGEN AAN ADRES VAN SVB

Onderzoek Ethische commissie van FIFA

De Ethische Commissie van de Wereldvoetbalbond FIFA heeft naar aanleiding van een beschuldiging van corruptie en niet transparant zijn over het besteden van de middelen van de FIFA een onderzoek ingesteld nadat voorgaande bij de FIFA werd gemeld. Op basis van de aard van de zaak en alle beschikbare informatie is de commissie tot de conclusie gekomen dat er geen enkele aanwijzing is dat de SVB de FIFA CODE of ETHICS heeft geschonden. Dat betekent dat de zaak op basis van die conclusie ook direct is afgesloten en de verdachtmaking daarmee teniet is gedaan.

Lees hier het hele bericht.

P E R S B E R I C H T ONTERECHTE BESCHULDIGING DEFF

P