Oud bestuurslid SVB Alex Udenhout overleden

Op 12 Februari j.l. is Alex Udenhout overleden. De Surinaamse Voetbal Bond heeft daarbij een oud-besuurslid kwijtgeraakt die 29 jaren lang zijn diensten bij de bond heeft bewezen. Udenhout was onder andere actief als lid in de tijd dat Kries Bhoendie voorzitter was en bereikte de gezegende leeftijd van 92 jaar.

Alex Udenhout was in zijn leven eveneens verbonden aan de Coroniaanse voetbal bond, het distrikt waar hij zelf op 29 maart 1930 in geboren werd. De wens die hij uitsprak was ook in dit distrikt begraven te worden als hij overleed; de uitvaart is dus ook in Coronie op zaterdag 18 februari met de uitvaartdienst bij Hennep.

De overledene werd in zijn leven ook nog geridderd door oud-president Ronald Venetiaan en had 4 kinderen, waarvan 1 zoon (reeds overleden) en 4 dochters (2 in Belgie woonzaam, 1 in Nederland en 1 in Suriname)

In het leven was Udenhout een man met een groot voetbalhart , die een zeer grote bijdrage leverde aan de sport; de Surinaamse Voetbal Bond wenst de nabestaanden en familie heel veel sterkte toe.

P