PROFESSIONEEL VOETBAL IN SURINAME EEN SERIEUZE ZAAK.

P E R S B E R I C H T

Paramaribo, 24 Augustus 2019

Op de vooravond van de aanmelding van aspirant kandidaten voor een Prof League in Suriname zetten we nog even de feiten op een rijtje.

“Niemand is verplicht om aan betaald voetbal deel te nemen, maar als je er voor kiest ben je verplicht om aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Dat is de harde realiteit” aldus voorzitter van de Surinaamse Voetbalbond John Krishnadath .

HET TRAJECT! De Concacaf heeft twee jaar geleden een traject uitgezet waarbij internationaal clubvoetbal in Concacaf verband alleen voorbehouden zal zijn aan clubs die deel uitmaken van een betaald voetbal divisie of gemakshalve een Prof league.

GOOD GOVERNANCE! De league, maar ook alle clubs binnen een dergelijke Prof League zullen evenwel aan een aantal voorwaarden dienen te voldoen die onder de algemene noemer “Good Governance” vallen, naast dat zo een club allerlei financiële verplichtingen moet kunnen aangaan.

VOORBEELDEN HOE HET MIS KAN GAAN! Hieronder een aantal voorbeelden wat een paar landen is overkomen die dachten dat ze er waren. Trinidad en Tobago en Puerto Rico die beide een Prof League hebben, hebben in het eerste jaar van deze Scotiabank-CONCACAF competitie met hun kampioen en semikampioen mogen deelnemen. Dit jaar evenwel zijn de door deze landen voorgedragen kampioen en semi kampioen, na screening door de CONCACAF, zonder pardon deelname aan de Scotiabank-CONCACAF league ontzegd. Dit simpelweg omdat hun Prof League en de daarin spelende clubs niet voldeden aan de vereisten van de CONCACAF.

Een toetsing op “good governance” (o.a. clublicentie vereisten) en niet voldoen aan een 21 tal zogeheten “Professional Football Environment” ijkpunten waarop de League wordt getoetst, deden hun de das om. Guyana die in 2015/2016 gestart is met een prof league voldeed eveneens niet en heeft hun kampioen en semikampioen niet eens afgevaardigd.

BACK ROUTE AFGESNEDEN! De mogelijkheid van deelname aan de Scotiabank-CONCACAF League langs de weg die Robinhood dit jaar heeft bewandeld bestaat niet meer. Indien Inter Moengo Tapoe of Robinhood Surinaams Kampioen mocht worden en er geen Prof League is, zullen zij helaas niet meer kunnen deelnemen aan een ronde die het voor landen met amateurvoetbal mogelijk maakte om alsnog aan de Scotiabank-CONCACAF club wedstrijden mee te doen. Met een Prof League die aan zekere vereisten voldoet nemen we evenwel deel met de kampioen en de semikampioen aan deze internationale clubcompetitie.

Voor meer informatie en opvragen van high res. beeldmateriaal, kunt u contact opnemen met Ronald Esajas. Email: ronald.esajas@svb.sr. Telnr. +597 7715440 / +31(0)6 51 51 05 56. FOOTBALL IS OUR PASSION!

WAT STAAT ER TE GEBEUREN! De SVB heeft de mogelijkheid geschapen voor deelname aan een op te zetten prof league, zij het onder condities die moeten garanderen dat niet alleen de clubs maar ook de League zelf de toets van de Concacaf kan doorstaan. Dat op zich is niet alleen de taak van de SVB, maar ook de clubs die de ambitie hebben om door te kunnen breken in het internationaal Prof club voetbal. Is die ambitie er niet en gaat het slechts om als club lokaal een status te verkrijgen van ik ben, en in sommige gevallen ik heb een prof club, dan houdt men zich zelf en ons voetbal voor de gek. Elke club met deze attitude benadeelt dan de andere clubs die wel die ambitie heeft.

SAMENWERKING MET CONCACAF EN UEFA! Dat de SVB met haar exercitie naar de opzet van het Prof voetbal, nauw samenwerkt met de CONCACAF en de UEFA, zorgt ervoor dat direct na de registratie van de aspirant kandidaten voor deelname aan deze Prof League, twee toppers van de Concacaf Afdeling Prof Football olv. Jason Roberts naar Suriname zullen komen om deel te nemen aan de eerste bespreking met de clubs die op basis van de door de SVB genoemde voorwaarden deel willen nemen aan de op 17 november te starten Prof League, en deze kandidaten aan een eerste screening te onderwerpen.

De SVB die verder zal gaan met de clubs die uit deze screening overblijven zal vervolgens nauwgezet gemonitoord en gesuperviseerd worden op het gestalte geven van de league.

DIRECTEUR BETAALD VOETBAL! De CONCACAF heeft verder de toezegging gedaan om voor een periode van 3 tot 4 maanden een Directeur ter beschikking te stellen om de SVB bij te staan bij opstart problemen die er zeker zullen zijn en tegelijkertijd ook om iemand op te leiden voor de functie van Directeur betaald voetbal.

Voor zover nog niet bekend maar Suriname en Canada zijn de twee landen uit de Concacaf waar met begeleiding van de UEFA en CONCACAF een prof. competitie 2019/2020 van start zal gaan. Als clubs dit jaar niet aan de voorwaarden voldoen hebben ze alle ruimte om dat voor het volgende competitiejaar in orde te brengen.

Over deze nieuwe prestigieuze competitie is er veel gezegd en geschreven en we hopen dat het professioneel voetbal in Suriname hiermee eindelijk gestalte krijgt.

Voor meer informatie en opvragen van high res. beeldmateriaal, kunt u contact opnemen met Ronald Esajas. Email: ronald.esajas@svb.sr. Telnr. +597 7715440 / +31(0)6 51 51 05 56. FOOTBALL IS OUR PASSION!

P