Geacht bestuur,

Met het uitdrukkelijke verzoek van de FIFA om dit schrijven door te communiceren naar al
onze stakeholders treft U als bijlage aan een schrijven van de FIFA waarin zij o.a. hun
ongerustheid uitspreken over de door het bestuur op de verdaagde ALV van 28 mei 2022, in
het vooruitzicht gestelde verkiezing..

……… Zie onderstaande link voor het geheel schrijven

Brief van de FIFA

 

P