Schutting van AK stadion omgevallen

Op zondag 20 mei rond 18:00 is de Schutting van het AK stadion omgevallen (Vriesdelaan zijde).

De SVB heeft in de afgelopen 8 jaar zoveel pogingen ondernomen om een overheidsgarantie te krijgen welke ons in staat moest stellen het  AK stadion te vervangen met een Nieuw Bouw Andre Kamperveen Stadion.

De reden voor nieuw bouw is dat de SVB zich  ervan bewust is dat het huidige 70 jaar oude  AK stadion zich in een  bouwvallige toestand verkeerd.

Vermeldenswaard  is dat bij de herdenking van 100jr SVB op een verzoek voor een Overheids Garantstelling voor de Nieuwbouw, de President van de Republiek Suriname Chan Santokhi gunstig  had gereageerd.

De IMF gestelde eisen aan Suriname  maakte het onmogelijk om de toezegging van de President in uitvoering te brengen.

P