STATEMENT: JOHN Krishnadath

Na 3 maanden verkiezingen bij de SVB

Beste Leden,

De afgelopen tijden is Uw bestuur door leden van de SVB beschuldigd van Omkoperij, Corruptie, Fraude,het aanzetten tot etnische verdeeldheid, een Crimineel bestuur te zijn en het zijn van een Criminele organisatie die op een bepaalde manier gelden wegsluist. Voor ons was hiermee de maat vol en we hebben tegen hen die dit beweerden een strafklacht wegens laster en smaad in gediend.

Daarnaast heb ik bij herhaling op een persconferentie van een “would be bestuur” horen verklaren dat men al 3jaar bezig is met het afzetten van dit bestuur, dit naast het feit dat een lid ons zei dat hij nog steeds poogt uit te vinden hoe men de vorige verkiezingen heeft verloren. Het is misschien hard om te zeggen, maar ik proef een hoop voor mij ongezegde opgekropte haat en nijd die men in een moment van euforie op die manier zichtbaar en kenbaar maakt. Er is voor mij voor wat dit laatste betreft, geen betere illustratie van het gezegde waar het hart vol van is loopt de mond van over.

Na ampele overwegingen en welgemeende adviezen uit ons sociaal netwerk en van onze gezinnen hebben wij als bestuur besloten verkiezingen uit te schrijven welke binnen 3 maanden zal plaatsvinden. In die periode zullen wij een kopie maken van de volledige financiële administratie, lopende van Januari 2022-tot eind Juni 2022, de Accountant een verslag laten maken van het eerste half jaar 2022 en dit alles notarieel laten vastleggen.Voor wat betreft de jaren daarvoor maak ik me geen zorgen daar die, in weerwil tot wat men beweert en de gemeenschap voorhoudt, allemaal door zowel de lokale alswel de FIFA accountants geïnspecteerd en correct bevonden zijn en op de SVB website terug te vinden zijn.

U mag trots zijn dat met uw ondersteuning strategische plannen bij uw organisatie tot stand zijn gekomen en uitgevoerd. Inkomsten generende projecten zijn tot stand gekomen zoals de fan shop, owru cul, zaal en velden. Onze infrastructuur is uitgebreid en geüpgrade zoals het Essed stadion met verbeterde tribune, veld en verlichting. Op voetbal gebied hebben we de diaspora spelers na jaren van proberen er nu echt bij. We hebben gekwalificeerde bondscoaches steeds aangetrokken voor onze nationale elftallen. Op regionaal en internationaal gebied hebben we een Surinamer als vice voorzitter in de CFU finance committee, een arbiter van ons land zal op. De WK te Qatar optreden. We staan als land genoteerd als 1 van de 2 top landen uit de regio die effectief en met goede verantwoording fifa gelden besteed. Het moet mij verder van het hart dat mede door COVID-19 maar ook door ons eigen handelen, het jammer genoeg niet gelukt is het betaald voetbal in Suriname te introduceren. Ook jammer dat de bouw van het nieuwe AK stadion waar ik 8 jaar mee bezig ben geweest, optimistisch bekeken, op zijn best vertraagd zal plaatsvinden.

Voor degenen die door de jaren heen mij en de overige bestuursleden hun ondersteuning gaven, mijn dank daarvoor. Wel spreek ik de hoop uit dat u in het belang van ons voetbal, als leden waakzaam en alert zal zijn om degenen die de verantwoordelijkheid van u krijgen kritisch te begeleiden.

Aan de internationale partners als fifa, concacaf en CFU zal ik ook mijn dank uitbrengen voor de goede samenwerking die we in al die jaren gehad hebben.

 

Dank U.

P