Gisteren is tijdens het jaarlijkse ALV het Jaarverslag, accountantsverslag en verslag van de verificatie commissie goedgekeurd.

Er waren 30 leden bij deze vergadering aanwezig dus quorum.

Tijdens de ALV van de SVB is er unaniem decharge verleend (30 stemmen voor en 0 tegen) aan het door de SVB gevoerd financiëel beleid over 2018.

Hierbij treft u een link naar het jaarverslag.

https://svb.sr/svb/jaarverslagen

P