SVB Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering

De SVB hield vanavond haar jaarlijkse algemene leden vergadering in de eventhal op het Owru Cul Complex.

Alle leden werden op 18 maart uitgenodigd voor deze jaarlijkse algemene leden vergadering.

De agenda punten waren alsvogt:

 • Opening
 • Mededeling
 • Notulen ALV (28 april 2023)
 • Jaarverslag 2023, Kort voorwoord
 • Secretarieel verslag
 • Financieel verslag
 • Verslag Verificatie Commissie
 • Advies Accountant
 • Presentatie begroting dienstjaar 2024
 • Rondvraag
 • Sluiting

Hieronder treft u foto’s van de avond

P