TRANSFERFORMULIER

 

C:\Users\Pari\Downloads\Basis logo.png

SURINAAMSE VOETBAL BOND

Aangesloten bij de Federation Internationale Association de Football (FIFA) 1929 – CONCACAF 1965 – Caribbean Football Union (C.F.U.) 1979

TRANSFERFORMULIER

Geldig gedurende de transferperiode 2018 – 2019 (Jeugd)

In 4-voud invullen en ondertekenen Datum: …. / …. / 2018
Hierbij verklaren ondergetekenden dat de speler met de volgende personalia in de competitie 2018 – 2019 zal uitkomen voor:
Naam vereniging :
Naam speler :
Voornamen :
Geboorte datum/ plaats : Nationaliteit: Surinaamse
Adres :
Woonplaats :
I.D.nummer/ paspoortnummer * : (verplicht)
Vorige Club/ Bond :
Handtekening speler : (verplicht)
Namens het dagelijks bestuur toetredende vereniging:

Naam + functie:

Handtekening:

Naam + functie:

Handtekening:

Namens het dagelijks bestuur uittredende vereniging:

Naam + functie:

Handtekening:

Naam + functie:

Handtekening:

Bond uittreding (lid van het dagelijks bestuur):

Naam + functie:

 

stempel

Handtekening:

Bond toetreding (lid van het dagelijks bestuur):

Naam + functie:

 

stempel

Handtekening:

N.B.: Onjuist of onvolledig verstrekte gegevens m.b.t. gegevens van vorige clubs komen voor rekening v/d speler.
IN TE VULLEN DOOR DE SURINAAMSE VOETBAL BOND
Datum: Akkoord S.V.B.: :
Administratiekosten:

.Dit formulier ter ondertekening aanbieden bij het secretariaat van de S.V.B. met medeneming van uw spelersbestand en spelerskaarten.

Verplicht in te vullen door de Bond van uittreding:

Rode kaarten: Gele kaarten: Lopende straffen: ……………………………………………………………………