Tevredenheidsonderzoek onder de Surinaamse bevolking

Graag uw aandacht voor het volgende;

De Surinaamse Voetbal Bond (SVB) heeft momenteel een aantal Nederlandse stagiairs tot haar beschikking. Zij houden zich bezig met onderzoek op het gebied van marketing en sponsoring om zo de bond weer een stap in de juiste richting te laten maken.

Om te achterhalen waar de bond nu staat ten opzichte van haar stakeholders zal het imago en haar eigen identiteit opnieuw moeten worden vastgesteld. U als onderdeel van de Surinaamse bevolking kunt daar een grote rol in spelen en hulp bieden bij het beantwoorden van de vraag: ”Hoe kan de SVB zich op de lange termijn ontwikkelen tot een bond met een heldere identiteit en een positief imago, die voorziet in de behoeften en wensen van haar stakeholders en zo nieuwe inkomstenstromen genereren?”

Het invullen van de vragenlijst zal maximaal 10 minuten in beslag nemen, bevat 33 vragen en er zal niet naar uw naam gevraagd worden.

Het invullen van de vragenlijst kan tot 09-06-2019. Voor het stellen van vragen die betrekking hebben op de enquête kunt u terecht bij marketing@svb.sr.

Om zoveel mogelijk resultaten te verkrijgen en daarmee aanbevelingen te doen voor het beleid van de komende jaren vragen wij alle voetballiefhebbers hulp te bieden bij dit onderzoek.

De enquête: https://forms.gle/16NkLb1TiDCg3RCT9

Ook wanneer u op een andere manier een bijdrage kunt leveren vernemen wij dit graag via het bovenstaande e-mailadres.

Bij voorbaat dank.

P