Uitstel dames bekercompetitie wedstrtijd – Transvaal vs Hollandsekamp

Beste dames verenigingen,

Naar aanleiding van een verzoek voor uitstel zal de geprogrammeerde bekerschema (SVB dames Bekercompetitie) aangepast worden.

Bekercompetitie wedstrijd #25 TRANSVAAL vs HOLLANDSEKAMP is verschoven naar zondag 26 Mei 2024 te Para.

Zie Schema hieronder:

P