Het clublicentiesysteem heeft als doel de clubs uit de hoogste divisies te professionaliseren, d.w.z. dat de  doorstroming van de clubs naar een nog op te zetten prof league,  wordt vergemakkelijkt.
Verder wordt hiermee beoogt de kwaliteit van de clubs te verbeteren.

Hiervoor zijn er 4 kaders ontwikkeld door de Concacaf ( afgeleid van het FIFA licentiesysteem):
1. Financieel kader
2. Administratief kader
3. Infrastructureel kader
4. Jeugdontwikkelingskader
Elk kader heeft specifieke normen en eisen.
Op de website van de SVB kunt u onder svb/reglementen het licentieregelement en de licentienormen downloaden.

Bryan Soekra
Licentiemanager SVB

P