Briefing aan leden van de SVB!

Geachte leden,
Zoals bekend moeten onze clubs sinds enige tijd voldoen een aantal licentievoorwaarden
om deel te nemen aan de competitie.
In dat kader wil de S.V.B een wezenlijke bijdrage leveren met het verzorgen van enkele
specifieke opleidingen.
De S.V.B organiseert op kort termijn de cursus: Technisch Jeugd coördinator
Het doel van deze cursus is om club functionarissen voor te bereiden om een wezenlijke
bijdrage te leveren tot o.a.
 Het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van technisch jeugdvoetbal beleid
 Het bewaken van de uitvoering en evaluatie van technisch beleid.
 Het ontwikkelen en stimuleren van voetbal activiteiten.
 Het begeleiden van kader op het gebied van training en scouting.
 Het bevorderen van de ontwikkeling van het jeugdkader.
De kerncompetentie van deze opleiding is dat de technische Jeugd coördinator in staat moet
zijn om een bijdrage te leveren tot het ontwikkelen en implementeren van het technisch
jeugdvoetbalbeleid van de club. Tevens moet hij in staat zijn in gezamenlijk overleg met het
jeugdkader het voetbalopleidingsplan samen te stellen en leiding te geven aan de uitvoering
van het jeugdvoetballeerproces.
Elke club is verplicht een technisch jeugd coördinator aan te stellen. De instroomeis om
toegelaten te worden, is dat de aanvrager in het bezit moet zijn van een voetbaldiploma
uitgegeven door de SVB.
Ook zal bij uitzondering en na beoordeling en speciaal door de club voorgedragen ervaren
oud-voetballer toegelaten kunnen worden.
Het cursusdeel bestaat uit vier bijeenkomsten van elk drie uren. Het ervaringsdeel bestaat
uit het uitvoeren van opdrachten bij een stage club.
De inschrijving (bij het Bondsgebouw) staat open tot donderdag 13 juli 2023 en de teach-in
vindt plaats op donderdag 20 juli 2023 a.s. in het Emile de la Fuente sportcentrum om
18.00u
Het is een open inschrijving, dus eenieder die in het bezit is van een SVB-voetbaldiploma
heeft de vrijheid om zich in te schrijven.

P