John Krishnadath: Met Menzo gaat NATIO de volgende fase in

Paramaribo, januari 2022

Uit het ruim aanbod van kandidaten dat spontaan gesolliciteerd heeft naar de functie van bondscoach bij de SVB aangevuld met kandidaten die de Tevreden groep kon toevoegen, is er op basis van een puntensysteem een zgn “score card” tot standgekomen met een Top drie van kandidaten. Stanley Menzo, die het hoogste scoorde was derhalve ook de eerste persoon met wie er werd onderhandeld. Het was geen makkelijke onderhandeling. Het duurde allemaal langer dan beide partijen wensten. Dit ondanks het feit dat we overeen waren gekomen dat we voor eind van het jaar (2021) eruit moesten zijn gekomen. Naarmate de dead-line van eind van het jaar naderde, vroeg ons onderhandelings team o.l.v. Mathoera zich wel af of het zou lukken, omdat je opgegeven moment niet meer kan bieden dan wat je hebt. Het zou in zo een geval heronderhandelen betekenen met Kandidaat nummer 2 op de lijst van top 3 kandidaten. Maar eind goed, al goed. Stanley Menzo is de nieuwe bondscoach van de Surinaamse Nationale heren selectie, NATIO.

Op Facebook was duidelijk te merken dat Suriname zat te wachten op voetbal. Door onze ervaring in het verleden zijn we scherper geworden, wat het proces niet vergemakkelijkte. Waar we in het verleden afspraken maakten “in goed vertrouwen” zijn we ons ervan bewust geworden dat zaken duidelijk moeten worden geformuleerd. Het brengt voor de andere kant wel met zich mee dat die partij het gevoel bekruipt dat je hem niet vertrouwt. Af en toe kreeg je dan ook dat we uitleg gaven waarom iets op een bepaalde manier geformuleerd werd. Dit is voor ons ook een leerproces en soms leidde dit tot de vraag of het wel zo scherp moest want het leek meer op een stok om mee te slaan.

Het contract met Stanley Menzo is GEEN arbeidsovereenkomst, het is een zgn. “consultancy job” . Er moet worden geleverd, zo niet is het jammer en zullen we de samenwerking moeten beëindigen. In Nederland is er een wet voor profspelers, in Suriname zijn we niet zo ver en moet er dus veel worden vastgelegd in de overeenkomst.

De SVB heeft voor elke bestuursperiode een strategich plan uitgewerkt. Zo is er in aansluiting op die van 2016-2019 ook een Strategischplan 2020 – 2023 samengesteld. De laatste zal moeten worden geactualiseerd, omdat vanwege de pandemie zaken en omstandigheden zijn veranderd. Van iedereen binnen de organisatie wordt verwacht dat ze het plan kennen en handelen binnen de richtlijnen die in het plan zijn vastgesteld. Ook de nieuwe bondscoach zal dus ons Strategischplan moeten lezen en binnen dit plan moeten opereren.

Voetbal is een cyclus van 2 en een van 4 jaar, die elke keer weer opnieuw begint. Het is om de 2 jaar je zien te plaatsen voor de Gold Cup en om de 4 jaar voor de WK. Het zijn dezelfde doelstellingen die elke 4 jaar weer terugkomen.

De eerste vastgestelde doelstelling is plaatsing voor de GOLD CUP 2022 en een hogere ranking binnen de CONCACAF. Wordt deze niet behaald dan gaan we evalueren en de volgende stappen bepalen. Natuurlijk is onze droom om ons te plaatsen voor het Wereldkampioenschap 2026, dat zal worden georganiseerd door USA, Canada en Mexico. Het is afwachten wat de FIFA zal beslissen met betrekking tot het aantal CONCACAF plaatsen dat nu gesteld is op 3 1/2. Het zal vermoedelijk 7 1/2 worden. Vast staat dat er aan de WK van ‘26 veel meer landen zullen meedoen en op basis daarvan zal elke Confederatie meer plaatsen toegewezen worden. In geval van de Concacaf worden het dus 7-8 plaatsen. Te verwachten is dat de organisatoren (Amerika, Mexico en Canada) zich automatisch plaatsen. Met die grootste regionale concurrenten eruit moeten we met de kwaliteit die we kunnen mobiliseren 1 van de 4-5 resterende WK plaatsen kunnen verzilveren. Onder de top 100 komen op de FIFA-ranglijst is ook een wens, maar dat hangt naast onze kwaliteit ook af van de tegenstanders die je tegenkomt.

Er zal niet veel veranderen in de verantwoordelijkheid van de bondscoach. De bondscoach heeft alle ruimte om zelf te bepalen. Het enige wat is veranderd is dat zaken in de overeenkomst anders zijn ingevuld, scherper zijn gesteld. Het bestuur bemoeit zich evenals voorheen niet in hoe de selectie tot stand komt. De taak van het bestuur is en blijft faciliteren van NATIO binnen de financiële mogelijkheden waarover de SVB beschikt, het zorgen voor benodigde goedkeuringen van de KNVB, FIFA en in geval van paspoorten de Surinaamse overheid die nieuw aan te trekken spelers eventueel nodig zullen hebben.

De doelstellingen staan vast en hoe die behaald zullen worden is de verantwoordelijkheid van de bondscoach. Natuurlijk binnen de financiële mogelijkheden van de SVB.

De contacten met de Tevreden Groep liepen primair via Mathoera. Tot zover ik heb begrepen verliep deze samenwerking naar tevredenheid. Er zijn diverse online meetings geweest met belanghebbenden en juristen van beide partijen om alles goed op papier te krijgen. De planning is niet gehaald maar we zijn wel tevreden met het resultaat.

24 januari tot en met 2 februari is de volgende FIFA Friendly Window waarin Nationale selecties vriendschappelijke wedstrijden kunnen spelen. Het is de bedoeling om in deze FIFA Friendly Window in Suriname een driehoekstoernooi te spelen waaraan deelnemen Suriname, Guyana en Barbados. De technisch directeur Biswajeet Kali is druk bezig met de organisatie hiervan. Als alle toestemmingen in orde zijn moeten alle geselecteerde speler op 23/24 januari in Suriname zijn zodat er een aanvang kan worden gemaakt met de trainingen. De wedstrijden zelf worden op 28 en 30 Januari en de laatste op 1 Februari gespeeld. Uiterlijk 2 februari moeten de spelers weer vertrekken naar hun respectieve clubs.

Er zijn op dit moment geen nieuwe namen te melden. Er zal dus gekozen worden uit de laatste 30 geselecteerde spelers.

Wij vervolgen het NATIO proces in volle overtuiging. Bribi Na Krakti!

GOOO NATIO!!!!

 

P