Nieuwe Scheidsrechterscommissie bij de Surinaamse Voetbal Bond

De onlangs aangestelde waarnemend Head of Referee, heeft binnen korte tijd versterking gekregen.

Op vrijdag 15 december j.l.is door de voorzitter van de Surinaamse Voetbal Bond, dhr.John Krishnadath de Scheidsrechters Commissie geinstalleerd.

Deze commissie bestaat in overeenstemming met de onlangs bij de Bond aangenomen statuten uit een team van deskundige oud arbiters met ervaring zowel op nationaal als internationaal niveau.

De nieuwe scheidsrechterscommissie bestaat uit:

  • Andy Pierau (voorzitter)
  • Antolo Pinas (vice -voorzitter)
  • RichardoSoerodikromo (lid)

Bij de door te voeren vernieuwingen binnen de Bond zal ook het arbiterskorps niet onbespaard blijven en eenvolledige doorlichting dienen te ondergaan.

Arbiters met belangstelling om leiding te hebben over wedstrijden gespeeld onder auspicien van de Surinaams Voetbal Bond worden in de gelegenheid gesteld zich te doen registreren of herregistreren.

De registratie is sinds kort opengesteld en staat onder coordinatie van de waarnemend Head of Refereeing, dhr.Ramon Louisville.

P