Start SVB regionale voetbal academie

Na een pilot in Paramaribo in het jaar 2023 is de SVB dit jaar Regionaal gestart met haar voetbal academie.
Na instuif dagen in de regio’s gehouden te hebben is in februari vooralsnog in de regio’s Nw Nickerie, Groningen, Meerzorg en in Paramaribo de SVB academie  gelaunched. Jeugdigen in de leeftijdscategorie u15 en u17 jaar zullen door gelicentieerde coaches getraind en begeleid worden.
Twee keren per week zullen de jeugdigen in training zijn.
De ontwikkelingen zullen nauw gevolgd worden.
Na een periode van 2 a 3 maanden zullen de verschillende regio’s in competitie verband tegen mekaar uitkomen. Ouders, organisaties hebben dit initiatief met vol enthousiasme ontvangen en toegejuicht.
Om dit project duurzaam te maken is de ondersteuning van de respectievelijke lidbonden, de ouders en buurtverenigingen van eminent belang.
Vanwege de rookontwikkeling in regio Wageningen is de instuif dag uitgesteld.Hiermee heeft de SVB een van haar overeengekomen doelstelling met FIFA, een van haar beleidsdoel gestalte gegeven
.
P