SVB en SISIO verzorgen Coach Trainer B-cursus en Keeperstrainer 1 cursus

In de maand mei is de laatste Coach Trainer C-cursus afgerond. Na de C-cursussen worden
de C-coachtrainers in de gelegenheid gesteld de vervolgcursus B te volgen.
Deze cursus is bedoeld om de deelnemers voor te bereiden op:
 Het coachen van teams die uitkomen tot en met de tweede divisie van de S.V.B. en
ook als assistent op te treden in de Eerste divisie
 Het op planmatige wijze trainen van deze teams.
 Het begeleiden van individuele spelers bij hun voetbalontwikkeling.
Tijdens de cursus worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:
 Taakgebieden van de coachtrainer.
 Geven van team tactische en voetbal conditionele trainingen.
 De wedstrijdbespreking.
 Periodisering van tactische en conditionele training in theorie en praktijk.
 Ontwikkelen/ trainen van een speelwijze.
Ook Leidinggeven en Sportgezondheidskunde komen aan de orde. De opleiding kent zowel
een “cursus” als ook een “ervaringsdeel”. De duur is 6 maanden.
Tijdens deze periode moeten de cursisten stagelopen bij een divisieclub en daar opdrachten
uitvoeren.
De opleiding vangt in de eerste week van augustus aan.
De registratie vindt plaats vanaf maandag 10 juli en duurt tot maandag 17 juli a.s.
Er zullen 20 cursisten worden toegelaten, dus vindt er selectie plaats.
Voor de registratie is men terecht bij het Bondsgebouw van de S.V.B.

P