Toespraak SVB Voorzitter bij Proclamatie Suriname Major League

Geachte Dames en Heren, Gasten van de SVB-SML
Vandaag markeert een belangrijk moment waarop ik als voorzitter van de SVB met trots kan aankondigen dat we een van de belangrijkste doelstellingen uit ons strategisch plan kunnen afvinken als gerealiseerd. Het betreft de langverwachte totstandkoming van de Prof League, bestaande uit 10 verenigingen. Dit is het resultaat van meer dan 10 jaar toewijding, door diverse commissies die eraan hebben bijgedragen en uiteindelijk is afgerond door de SVB-Stuurgroep onder leiding van ingenieur Rolf Verwey.
Ik wil graag mijn oprechte dank uitspreken aan alle personen die hebben bijgedragen aan dit succesvolle traject. Sommigen van hen hebben deelgenomen aan meerdere commissies. Speciale waardering gaat uit naar Ray Wimpel, Gordon Van Zichem, Bobby Jaikaran, Rob Adney, Mario Merhai, Frank Raijman, Alirio Polsbroek, Derrek Emanuels, Kenneth Vasseur, Dayasankar Mathoera, de technisch directeuren Ro Kolf en Bis Kali, en ten slotte de leden van de SVB-Stuurgroep Herstructurering Surinaamse Voetbal, met specifieke vermelding van Arnold Bilkerdijk, Jagney Anderson, Brian Soekra, Mitcheline Pryce, Mike Antonius, Leo Johns, Benito Codrington, en de voorzitter Rolf Verwey als drijvende kracht. Mijn dank en een welverdiend applaus voor deze toegewijde individuen.
Ik wil ook mijn waardering uitspreken voor de verenigingen die gedurende deze periode hebben meegedacht, voorstellen hebben overwogen, twijfels hebben geuit en ideeën hebben verworpen en andere aangedragen. Mijn dank gaat uit naar de clubs die de uitdaging om de stap naar het Prof voetbal te maken hebben aangenomen, maar ook naar de clubs die hebben besloten om in het amateurvoetbal actief te blijven. Een speciale vermelding van dank gaat uit naar de voorzitters van Robinhood, Inter Moengo Tapoe, Transvaal, Leo Victor, Voorwaarts, PVV, Broki, Inter Wanica, Notch en Flora.
Vandaag schrijven we geschiedenis op twee fronten. Er is namelijk sprake van enerzijds de introductie van een professionele voetbal league waarin sport als beroep wordt beoefend en anderzijds en wellicht nog belangrijker, de lancering van een nieuwe industrie in Suriname. Op korte termijn zullen hierdoor minimaal 250 tot 500 fulltime en of parttime banen worden gecreëerd. In dit opzicht roep ik de regering op om, met name in de beginfase, financiële ondersteuning te bieden aan de Prof League als creator van werkgelegenheid. Dit naast de financiële ondersteuning van de SVB aan de league en de door de league zelf te creëren financieringsmogelijkheden.
Ik wil mijn toespraak afsluiten met de volgende oproep. Clubvoorzitters en eigenaren, ik geloof dat de Prof League op korte tot middellange termijn een succesverhaal kan worden, maar dit vereist de gezamenlijke inzet van alle betrokkenen. Vertrouwen en rusten op het bestuur van de Suriname Major League om alles te doen zal niet voldoende zijn. U allen bent succesvol in het bedrijfsleven of uw beroep. Ik doe een beroep op u om niet alleen uw passie voor voetbal te tonen, zoals u tot nu toe heeft gedaan, maar ook uw zakelijk inzicht in te zetten om van uw club en de league een bloeiend voetbalsportbedrijf te maken. U heeft het in u.
Ik wens tenslotte de Major League, Haar bestuur en Leden een zeer succevolle toekomst tegemoet.
Dank u wel.
Drs John Krishnadath
Vz. Surinaamse Voetbal Bond
21-2-2024
P